Page content

rollenspel leidinggeven

Leidinggeven in een rollenspel

Moet je in een rollenspel leidinggeven? Onderstaand vind je  video voorbeeld van een rollenspel om leidinggevende kwaliteiten te meten.
De teamleider (= kandidaat) spreekt haar medewerker aan. Hoe doet ze dat?

Als je goed let op de manieren waarop je Robin (= de acteur) ziet protesteren, wat valt je dan op? Let op verbaal én non-verbaal gedrag.
Hoe reageert de leidinggevende (kandidaat) hier op?

Wat doet de kandidaat goed?

Tips: hoe kon het beter?

  • Kandidaat had vragen kunnen stellen over Robin’s tegenwerpingen. Zo had ze precies te weten kunnen komen wat hij bedoelt.
  • Ze had actief kunnen checken bij Robin of haar informatie klopt.
  • Door beter te luisteren, had ze gezamenlijk kunnen zoeken naar een oplossing voor Robin’s deadline.
  • Ze had Robin kunnen vragen welke oplossing hij kon bedenken.

Had ze deze technieken toegepast, dan is het goed mogelijk dat er meer een gelijkwaardig gesprek zou zijn ontstaan, en Robin van harte zou hebben meegewerkt, in plaats van ‘het moetje’ waarmee hij nu vertrekt.

Nu lijkt de leidinggevende te denken dat zij al precies weet hoe het zit. Of: ze is er mogelijk ook minder in geïnteresseerd. Dat gebrek aan interesse creëert bij Robin weinig medewerking. Hij doet wat ze wil, omdat ze het vraagt. Maar niet erg van harte. Wat betekent dat voor hun relatie?

Meer rollenspellen vind je via de volgende links:

Rollenspel Verkoopgesprek
Rollenspeltraining

 

Comment Section

0 reacties op “rollenspel leidinggeven

Plaats een reactie


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.