Internationale vrouwendag


Internationale Vrouwendagactie

Internationale Vrouwendag

Vandaag is het 8 maart: Internationale vrouwendag.

Dat moeten we vieren met een speciale actie!


Deze actie staat in het teken van vrouwendag en is voor iedereen die een bijdrage wil leven aan een eerlijke werkomgeving én samenleving.
Want om op te komen voor gelijke rechten en kansen hebben we zowel mannen als vrouwen nodig.

Gelijk naar de actie!


Vrouwendag

Vrouwen. En mannen.

Waarschijnlijk ben jij opgegroeid met bepaalde ideeën over gender. Dat hoeft niet te betekenen dat je moeder achter het fornuis stond en je vader op kantoor zat. Maar er zijn wel kwaliteiten die we typisch vrouwelijk vinden, en kwaliteiten die we juist typisch met mannelijkheid associëren.


Kwaliteiten die met vrouwelijkheid worden geassocieerd worden vaak als minderwaardig gezien. Denk maar aan woorden als sociaal of empathisch.

Dat vinden we 'zwakke' kwaliteiten. Heb je niks aan.


Kwaliteiten die we met mannelijkheid associëren - kracht, resultaatgericht - vinden we juist goed.  Maar het een ís niet beter dan het ander. Natuurlijk.

rolpatronen
politiek correct

Politiek Correct

In veel vacatures wordt tegenwoordig ook om deze 'zwakkere' kwaliteiten gevraagd. We kunnen niet alleen strebers hebben, dus mensen die sociaal zijn of empathisch worden ook gezocht.


Maar empathisch vermogen concurreert niet zo goed met een resultaatgerichte streber. Resultaten zijn immers veel zichtbaarder, en worden dus ook meer beloond...


Wát er ook gezegd wordt: hetgeen een organisatie werkelijk van belang vindt, lees je af aan hetgeen dat wordt beloond


Daar richten ook mensen zich naar die van nature minder resultaatgericht zijn, maar kwaliteiten hebben die net zo waardevol zijn. En bij anderen juist tot nieuwe inzichten kunnen leiden.

Genderverschillen vrouwendag

Genderrollen in assessments

Natuurlijk wordt je in een assessment zo objectief mogelijk beoordeeld. Daarvoor worden er allerlei verschillende instrumenten ingezet.


Maar ja. De vacatureteksten, het functieprofiel, je assessmentpsycholoog, de rollenspeler, en niet te vergeten: jijzelf. We zijn allemaal gekleurd door de samenleving....


En dus word je als daadkrachtige vrouw toch ineens gezien als  'bazig' of zelfs een 'bitch'. En ben je als lieve en aardige man omgedoopt tot zachtgekookt ei.
 

Vooroordelen gender

Vooroordelen

We hebben allemaal last van vooroordelen. Die zijn er doorheen gesijpeld in onze opvoeding, en zijn diep in onze samenleving geworteld.
Maar het goede nieuws is: We kunnen ons daar bewust van worden.
We kunnen leren herkennen wanneer onze vooroordelen de kop opsteken zodat we ons er niet -ongemerkt- door laten leiden.

Gelijke kansen voor vrouwen

Gelijke kansen

Natuurlijk willen we allemaal gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Daarom is het zo belangrijk dat we onze eigen vooroordelen herkennen. Zo kunnen we uiteindelijk iedereens kwaliteiten - ongeacht hun gender, afkomst of achtergrond - leren waarderen. Diversiteit zorgt er juist voor dat je van elkaar kunt leren en samen kunt groeien.

vrouwenactie

Speciale Vrouwendagactie!

Omdat ik wil dat iederéén – ongeacht gender – met een goed gevoel een assessment ingaat bied ik alleen op 8 maart mijn online rollenspeltraining én mijn online assessmenttraining voor iedereen met 50% korting aan.


- Voor de online rollenspeltraining gebruik je de code: Wereldvrouwendag21RST

- Voorde online assessmenttraining gebruik je de code: Wereldvrouwendag21OAW

Bonus voor vrouwen!

Speciaal en alleen voor vrouwen geef ik op 26 maart een webinar over salarisonderhandelingen voor vrouwen. Als je vóór 15 maart 12:00 een aankoop op mijn website doet, krijg je gratis toegang!

vrouwenactie

Kans gemist?

Was je net te laat?

Dan kun je de rest van de week gebruik maken van 20% korting op álles, dus ook op mijn coachingsessies!

Vul de code Wereldvrouwendag21WEEK op een aankoop naar keuze, en ga met een gerust gemoed je assessment in.