Wat zijn competenties

Wat zijn competenties die in een assessment worden 'gemeten'? In een assessment wordt gekeken of te verwachten valt of je een functie wel of niet goed zult kunnen uitvoeren. Om dat goed en objectief te kunnen beoordelen worden voor een functie een aantal (meestal tussen de 8 en 10) competenties vastgesteld.Wat zijn competenties?

Een competentie is eigenlijk een kruising tussen een persoonseigenschap en een aangeleerde vaardigheid. 


Hoeveel er persoonlijk is, en hoeveel aangeleerd in zo'n competentie staat per persoon open voor debat. 


Om voor een functie objectief te kunnen beoordelen of iemand hier al dan niet geschikt voor zou zijn wordt een functieprofiel opgesteld waarin idealiter een aantal competenties: is het voor de functie nodig om te onderhandelen? Is het nodig om een team samen te binden? Is sensitiviteit geboden, sturend leiderschap of analyserend vermogen? 


Kom je te werken in een heel politieke organisatie, een hiërarchische organisatie of juist een heel platte organisatie? Krijg je te maken met veel lastige of moeilijke klanten? Welk imago heeft het bedrijf, of wil het bedrijf uitstralen. En natuurlijk: welke taken moet je uitvoeren. Heb je te maken met strakke deadlines en moet je dus kunnen plannen en organiseren.

De vraag 'Wat zijn competenties' is dus enerzijds een heel eenvoudige vraag: kun je iets wel, niet of een beetje? Aan de andere kant is de vraag ingewikkelder wanneer je je gaat afvragen waaróm je iets wel of niet kunt, en waar dat mee samenhangt (ervaring, opleiding, persoonskenmerken)

Hoe weet je op welke competenties je zult worden beoordeeld?

Vaak zijn de competenties al omschreven in een vacaturetekst. Maar ook als ze niet helder zijn omschreven, kun je al een aantal competenties vermoeden die waarschijnlijk belangrijk zullen zijn. Uit de vacaturetekst is vaak al af te leiden welke taken je zult moeten uitvoeren, en aan de uitingen van het bedrijf, hoe profileert het zich, is vaak ook al een deel te herleiden. Zijn ze jong en hip, of is het een grote, misschien wel logge organisatie? Hoe presenteren ze zich naar buiten?

En het meest eenvoudige om er achter te komen: bel gewoon met het assessment-bureau. Zij kunnen je precies vertellen op welke competenties jij in je assessment zult worden beoordeeld!

wat zijn competenties: aangeboren of aangeleerd?

Vervolgens zul je je afvragen:
  • beschik ik al dan niet over de gevraagde competenties?
  • als ik er niet over beschik: kan ik ze dan leren?

  • Die laatste vraag is niet voor iedere competentie gemakkelijk te beantwoorden. Een competentie als sensitiviteit is minder gemakkelijk aan te leren dan een competentie als analyserend vermogen (mits je capaciteiten op voldoende niveau zijn). Oordeelsvorming kan verbeteren door ervaring en besluitvaardigheid kan met persoonskenmerken te maken hebben waardoor het juist minder of juist beter is aan te leren.

    Meer informatie vind je bij de verschillende beschreven competenties.
Reactie plaatsen