Wat doet de rollenspel-acteur?

Een rollenspel acteur is natuurlijk een heel belangrijke factor in jouw rollenspel. Je kunt er allerlei gedachten over hebben. Gevoelens ook. Of vooroordelen.

Ik probeer je in dit artikel duidelijk te maken wat de taak is van een rollenspel acteur en op welke manier hij of zij zich die taak probeert te volbrengen.

Wie is de rollenspel acteur?

Een rollenspel-acteur kan best ook acteur zijn, maar net zo vaak zijn zij níet opgeleid tot acteurs. Het is dan ook een heel ander beroep. Toch is dat woord 'acteur' in de functie iets wat veel mensen bij voorbaat al afschrikt. Vaak hebben zij het gevoel dat zijn dan (ook) moeten 'toneelspelen'.

Achtergronden van een rollenspel acteur kunnen heel divers zijn. Soms zijn ze opgeleid tot acteurs, maar net zo vaak komen ze zelf uit het bedrijfsleven, uit de HR-sector, leidinggevend of juist niet.

Generaliserend zou je kunnen zeggen dat iemand die een acteursachtergrond heeft natuurlijker kan spelen, en je daardoor minder het gevoel geeft in een 'nep-gesprek' te zitten. Anderzijds weet iemand met een bedrijfsachtergrond meer van de inhoud van het gesprek, en wordt je van daaruit minder op een inhoudelijk verkeerd been gezet.

Maar over het algemeen worden de rollenspel acteurs pas ingezet wanneer ze op beide aspecten voldoende geloofwaardig zijn voor de kandidaat. (Wat niet hoeft te betekenen dat jij het erváárt als geloofwaardig. Het blijft immers een fictieve situatie!)

Hoe kijkt een rollenspel acteur?

Dus als de rollenspel acteur dan niet perse een acteur hoeft te zijn, wie is hij of zij dan wel? Een rollenspel acteur is een heel eigen beroep, waarbij het allerbelangrijkste is: kunnen kijken naar het eigen gedrag en dat van de gesprekspartner, terwijl dat gedrag wordt uitgeoefend. Een rollenspel acteur heeft dus altijd focus op 2 niveau's. Het ene niveau is dat van het gesprek waarin hij met jou zit. Het andere niveau is een beschouwend niveau: hij vraagt zich voortdurend af: hoe kan ik de kandidaat een andere mogelijkheid bieden om bijvoorbeeld meer te onderzoeken, meer te luisteren, meer grenzen te stellen, zijn eigen belang meer te verdedigen, het belang van de ander meer te erkennen, wát er ook maar nodig is voor een vruchtbaar gesprek.

Hij moet dus tegelijkertijd:
 • ervaren en voelen wat het gesprek met hem doet,
 • dit onthouden voor de feedback aan jou of de assessor achteraf en
 • andere mogelijkheden bieden om ander gedrag bij jou op te roepen.

 •  

  Disclaimer!!

  Huh?!? Midden in het artikel een disclaimer?

  Wat voor jou als kandidaat het interessantst is, is te weten hoe hij dan 'andere mogelijkheden biedt om bij jou ander gedrag op te roepen'.  Aan de ene kant vind je dat interessant, aan de andere kant is het penibel je daar iets over te 'verklappen'. Dus ik wil je vragen, voordat je verder leest, om de rest van dit artikel niet te lezen zonder de aanvulling van dit artikel!

  Penibel omdat verder lezen je van de regen in de drup kan helpen als je dit andere artikel er niet bij leest en het je nog meer ter harte neemt dan deze;-))

  Wat doet de rollenspel acteur?

  Ok, blijkbaar heb je jezelf beloofd het artikel over jezelf blijven ook te lezen, of dit misschien al gedaan.

  Dan ga ik je nu vertellen op welke manier de acteur jou uitnodigt ander gedrag te laten zien. Heel grofweg zien we een aantal zaken naar voren komen in rollenspellen.

  Met stip op 1: oplossingsgericht. Dit kán ten koste gaan van onderzoek, zodat je oplossing nog beter aansluit bij het probleem. Waar gaat de acteur je dan toe uitnodigen: probleemanalyse. Hoe? Door opmerkingen als 'er spelen meer argumenten mee, ik vind er wat anders van, ik heb meerdere vragen/bezwaren'. In tweede instantie kan een acteur wat emotie inbrengen: kwaad of ongeïnteresseerd, gelaten of laconiek worden: 'nou ja, als jij het zegt, als het perse moet...'

  Zorg voor de relatie:  veel kandidaten hebben de neiging (ivm de tijd) dit gedeelte over te slaan. Daardoor krijgen ze de gesprekspartner juist minder makkelijk mee. We gaan dan meten: sensitiviteit. Door weerstand te vertonen, 'ik wil niet', 'ik kan het niet' of 'ik hoor ook niks positiefs...' Een non-verbale poging om de kandidaat uit te nodigen is inzakken, het duidelijk niet meer zien zitten.

  Aan de andere kant van het spectrum: heel bereid, beschikbaar en vriendelijk blijven. Als dit ten koste lijkt te gaan van bijvoorbeeld het stellen van grenzen, gaan we dat meten. Competentie: bv. delegeren, ontwikkelen medewerkers, overtuigingskracht. Hoe doet een acteur dat? Door opmerkingen als: 'Kun jij het niet voor me doen? Ik heb er ook geen zin meer in. Wat maakt het ook allemaal uit? Of door steeds meer van de kandidaat te vragen: trouwens kun je dat of dat niet ook...? Of "Vind je nu dat ik iets heel raars zeg? Vind je niet dat ik gelijk heb? Of zie ik iets over het hoofd?

  Hoe moet je reageren op de hints van de rollenspel acteur?

  Door het artikel te lezen 'Hoe blijf je jezelf?

  Als je alleen op zoek gaat naar de hints als naar de krenten in een krentenbol, krijg je een onsamenhangend gesprek (en een onsamenhangende krentenbol). Daar ben jij straks niet blij mee omdat je niet goed een echt en betekenisvol gesprek kunt voeren.

Reactie plaatsen