Wanneer wordt een assessment ingezet?

Eind 2016 stonden er grofweg zo'n 170 duizend vacatures open. Natuurlijk wordt niet voor alle vacatures een assessment ingezet. Het is handig om te weten wanneer een assessment wordt ingezet, en waar dat mee te maken heeft.Wanneer een assessment?

Heel algemeen wordt een assessment ingezet om een risico te beperken. Het aannemen van een niet-passende kandidaat kost de werkgever tijd, geld en energie, die uiteindelijk niets oplevert. Om dat risico te beperken wordt vaak een onafhankelijke derde partij (assessment-bureau) gevraagd een voorspelling te doen over de geschiktheid van de kandidaat.Risico beperken

Het is voor een werkgever verschrikkelijk om een heel sollicitatietraject te doorlopen om er uiteindelijk achter te komen dat al die moeite voor niets is geweest.  Omdat ófwel vanuit de werkgever, ófwel vanuit de nieuwe werknemer wordt geconstateerd dat de nieuwe functie toch niet past. Dan kan het circus namelijk weer van voor af aan beginnen met selecteren van kandidaten.  Ondertussen is er dan nog steeds de onvervulde vacature, wat óók weer gevolgen heeft. De kosten, tijd en moeite die met een assessment gepaard gaan worden dan verkozen boven het risico een 'verkeerde' kandidaat aan te nemen. 


Hoe groot is het belang van de functie bij de nieuwe werkgever? Wat moet die functie 'opleveren'? Wat 'kost' het om de functie niet of slecht vervuld te hebben?  Hoe groter de gevolgen, hoe groter de kans dat voor de functie een assessment moet worden afgelegd.

Ook naarmate een hoger opleidingsniveau wordt gevraagd, zal eerder een assessment worden ingezet.

Profilering

Ook is een uitgebreid assessment-traject vaak een manier voor een werkgever om zichzelf te profileren, bijvoorbeeld voor traineeships. Dit zijn vaak ruim aangeklede trajecten, waarbij voor body en soul wordt gezorgd.   In het assessments worden bv. workshops verzorgd (bv. presentatie-workshop). Het geleerde pas je direct in je assessment toe. Er is vaak onderling contact en bondingsmogelijkheden met mede-kandidaten.  Inclusief een hoop lekkers te eten en te drinken is het de bedoeling hier voor de kandidaten ook een fijne dag van te maken.Reorganisatie

Een laatste voorbeeld is wanneer een bedrijf in reorganisatie is. Functieprofielen verdwijnen, veranderen of worden samengevoegd met andere functieprofielen. Kortom, van niemand binnen de organisatie is dan nog helder of ze nog passen binnen nieuwe gestelde voorwaarden aan de functie. Dit zijn vaak heel spannende trajecten. Je bent namelijk niet uit vrije wil kandidaat geworden. Integendeel: je werkgever wil bepalen of je nog voldoet aan jouw functie na de reorganisatie. In dit soort trajecten zijn kandidaten soms bang hun functie te verliezen. Dat is geen gemakkelijke situatie om ontspannen je assessment in te doen.


Zie hiervoor ook assessment in een reorganisatie.

Reactie plaatsen