Wat is een selectie-assessment

Wanneer je heel specifiek voor een bepaalde functie solliciteert en je bent hoger opgeleid, moet je in zo'n 80% van de gevallen een selectie-assessment doen.Wat is een selectie-assessment?

Een selectie-assessment is een assessment dat tot doel heeft een geschiktheid-oordeel te geven.
Dit betekent dat de werkgever echt wil horen of het assessment-bureau de kandidaat wel of niet geschikt acht voor een heel specifieke functie.


Met andere woorden of het assessment bureau positief of negatief adviseert mbt aanname van de kandidaat in de specifieke functie.


De uitslagen van het rapport kunnen dan in 4 categorieën vallen: • Een positief advies
 • Een positief advies, mits... hier worden vaak wel een aantal punten gezien waarop kandidaat zich zou moeten of kunnen ontwikkelen. Hierbij wordt in het advies rekening gehouden met de ruimte die de werkgever hiervoor heeft aangegeven te hebben
 • Een negatief advies, tenzij... ook hier worden een aantal punten aangegeven waarop kandidaat onvoldoende competenties van de functie beantwoordt. Het advies wordt dan negatief als:
  -  te veel competenties onvoldoende worden beoordeeld, of
  -  een specifieke competentie onvoldoende wordt beoordeeld waar de werkgever in het bijzonder veel waarde aan hecht.
 • Een negatief advies - bijvoorbeeld wanneer cognitieve capaciteiten-test onvoldoende is gescoord. Over het algemeen wordt er vanuit gegaan dat cognitieve intelligentie moeilijk tot niet te ontwikkelen is.

 • De meeste adviezen zullen in de tweede en derde categorie vallen.

  Is de assessor aangesloten bij het Nip dan is de procedure dat de kandidaat het rapport eerst krijgt toegestuurd. In sommige gevallen kan de kandidaat hier ook een eigen refelectie aan toevoegen. Pas wanneer de kandidaat groen licht geeft zal de assessor het rapport doorsturen naar de werkgever.  Wat is de betekenis van het advies-rapport?

  Helaas kun je niet 1-op-1 er van uitgaan dat een positief advies leidt tot het krijgen van de baan en een negatief advies leidt tot afwijzing. Ook al ligt dit wel in de lijn van de verwachting, en is dit -meestal- wel de praktijk. Maar er zijn uitzonderingen.

  Een werkgever is nooit verplicht om het advies op te volgen, en het komt voor dat een werkgever een negatief advies naast zich neerlegt en de betreffende kandidaat toch aanneemt. Of de werkgever stuurt de kandidaat op herkansing. Ook dat komt voor.

  Heb je een positief advies ontvangen, maar er waren meerdere kandidaten met een positief advies, dan kan het natuurlijk ook zijn dat je de baan uiteindelijk toch niet krijgt.  Of de werkgever besluit de functie op te heffen waardoor je dus niet meer nodig' bent.

  De betekenis voor jou.

  Naast het gevolg dat het uiteindelijke advies heeft, en of je al dan niet de baan krijgt, heeft een advies-rapport nog een andere betekenis. Kijk voor meer informatie over het assessment-advies in dit artikel.
Reactie plaatsen