Bijzondere omstandigheden tijdens je assessment

Er kunnen allerlei verschillende omstandigheden zich voordoen op of rond de dag van je assessment. Gewoon omdat je leven gewoon doorgaat. Omstandigheden die je beïnvloeden, positief of negatief. Wat bedoel ik?Bijzondere omstandigheden tijdens je assessment.

Zeker wanneer het omstandigheden betreft die mogelijk wat kwetsbaarder zijn. Veel mensen hebben dan de neiging deze voor zich te houden. 'Omdat het geen verband houdt met werkgerelateerde zaken, en het niet professioneel is dit te vermengen', kiezen sommigen er voor die omstandigheden niet te delen met de assessor. Ondanks het feit dat ze wel in hoofd of hart een rol spelen.


Er zijn 3 redenen waarom dit een minder gelukkige keuze is: • Een assessment doen onder deze omstandigheden, betekent dat je energie stopt in het 'wegduwen' van je situatie. Dat is energie die je niet in je assessment kunt steken
 • Tijdens je assessment zul je het gevoel hebben dat je een hele dag in de belangstelling staat. Weggeduwde gedachten/gevoelens kunnen in die omstandigheden de neiging hebben sowieso naar boven te komen.
 • Als de assessor niet weet wat er speelt, kan hij er ook geen rekening mee houden.

 • Wat kunnen bijzondere omstandigheden tijdens je assessment zijn:  • Iets ingrijpends dat is voorgevallen, kort voor het assessment
  • Zaken in de privésfeer die invloed op je hebben: ziekte, verlies, rouw, etc.
  • Omstandigheden in de werksfeer die invloed op je hebben zoals ontslag, reorganisatie etc zijn vaak aanleiding voor je assessment. Vaak is de assessor hier dan ook al van op de hoogte. Toch is het goed ook dit te bespreken.
  • Zaken die te maken hebben met je gezondheid en je goede functioneren. Denk aan problemen als dyslexie, discalculie, problemen met je bloedsuikerspiegel of allergieën, angst voor een black-out, faalangst, ik noem maar een greep.

  Vuistregel: als het je energie kost: melden!

  Tijdens je assessment, dat toch al spannend is vaak, wil je jezelf zo veel mogelijk presenteren zoals je doorgaans bent. Als je dan ook nog andere druk en/of stress ervaart, kan dat je functioneren beïnvloeden en de beoordeling minder zuiver maken.  Als je dat pas achteraf meldt, bijvoorbeeld na een tegenvallend advies, is daar ten eerste niet veel meer aan te doen. Ten tweede is het achteraf moeilijker te bepalen in hoeverre die omstandigheid van invloed is geweest.
Reactie plaatsen