Trends in assessments

Zoals overal zijn er ook trends in assessments te onderscheiden. Sommigen zullen jou als deelnemer worst wezen (hoe een 'portal' er uitziet bijvoorbeeld). Maar sommige trends hebben direct invloed op jou en jouw assessment. Ik waarschuw je vast: er zijn ook tegengestelde trends zichtbaar.  Voor jou als deelnemer is het dan ook van belang om bij je assessment-bureau na te gaan wat hún visie is op assessments.

Op een rijtje: de grootste 3 trends in assessments die invloed hebben op hoe jij je assessment zult beleven.
 

Wat is de trend?


Met name de vragenlijsten en capaciteitentesten kunnen thuis worden gemaakt/ingevuld. Je hoeft hiervoor dus niet naar een assessment-bureau. Het kan wel zijn dat er nog onderdelen overblijven die wel op locatie moeten worden afgelegd.

Overweging


Een belangrijke overweging voor deze trend is natuurlijk de kostenbesparing. Er hoeft minder gebruik te worden gemaakt van bureaukosten. Samen met de volgende trend (standaardisering) is deze kostenbesparing goed te verdedigen.

Wat is het gevolg voor jou?


Praktisch: je kunt zelf tijd en plaats bepalen waar je de online onderdelen gaat doen, voor een bepaalde datum. Psychologisch: thuis zul je je meer op je gemak voelen, dat kan helpen in het afleggen van een capaciteitentest. Hoe ontspannener je bent, hoe minder je je eigen intelligentie 'in de weg' zit. Fysiek: de onderdelen die nog wel op locatie moeten worden afgelegd zijn minder, en een assessment-dag is dus minder een aanslag op je, dat kan ten goede komen aan je focus en concentratie.

Wat is de trend?


Een aantal onderdelen (zoals de onderdelen die ook online kunnen worden afgelegd) zijn al behoorlijk gestandaardiseerd. Dat is lastiger bij de meer interactieve en/of communicatieve onderdelen. Zoals het rollenspel en het interview. Toch worden ook deze, waar mogelijk, zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Het STAR(R)-interview is daar een voorbeeld van. In het rollenspel is dat nog lastiger. In een rollenspel zal de acteur je op een standaard-manier uitnodigen een nieuwe competentie te laten zien. Zo'n standaard-manier heet 'een prompt' en zijn vragen of opmerkingen als "Ik ben nog niet tevreden", "Hoe vind jij dat ik het moet doen?", "Daar heb ik moeite mee", "Ik heb er een andere mening over", etc.

Overweging


De overweging achter deze trend is het zo veel mogelijk objectiveren van jouw assessment. Zodat je zo eerlijk mogelijk beoordeeld wordt, en gemakkelijker vergeleken kunt worden met anderen in een gelijkwaardige situatie.

Wat is het gevolg voor jou?


Een STAR(R)-interview voelt verschrikkelijk aan als je hier onvoldoende op bedacht bent. Alsof je antwoorden steeds niet passen, en de ander steeds maar niet tevreden is met wat je zegt. Bereid dat daarom goed voor!  In een rollenspel kan het gevolg zijn dat het gesprek voor jou gevoel een beetje 'zwalkt', hoewel we dat weinig terughoren.

 

Wat is de trend?


Loodrecht op de vorige trend staat de trend juist maatwerk te willen leveren in een assessment. Een kandidaat/deelnemer heeft veel meer eigen regie en inbreng. Kan eigen vragen inbrengen en om feedback vragen op specifieke punten. Ook word binnen deze trend veel meer het gezamenlijke onderzoek gezocht naar wat werkt voor jou en wat niet. Wat zijn situaties waarin je uitblinkt en wat niet.

Overweging


De overweging hierachter is bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid. Wat zijn de kwaliteiten van de kandidaat en waar komt die het meest tot zijn recht. De achtergrond van de trend is ook dat de kandidaat eigen verantwoordelijkheid heeft voor zijn of haar eigen ontwikkeling. De assessor kan hierin bijdragen maar is minder in de lead. Dit maatwerk wordt vooral gezocht in ontwikkel-assessments, maar ook in selectie-assessments wordt binnen deze trend gezocht om de deelnemer/kandidaat iets mee te geven wat betreft zelf-inzicht en ontwikkelpunten.

Wat is het gevolg voor jou?


 

Binnen deze trend wordt veel meer eigen inbreng van jou verwacht. Zelfreflectie, feedback ontvangen en hiervoor openstaan. Het onderzoek aangaan samen met de assessor. Wat deed je en waarom deed je het? Je assessment minder zien als een afstraffing of een beoordeling waar je eventueel voor moet vrezen, maar meer als een hulpmiddel om meer inzicht te krijgen. Bijvoorbeeld in waarom sommige zaken je zo gemakkelijk afgaan, en waarom andere situaties je de creeps bezorgen.

Samenvatting

Online assessment doen, een standaard assessment doen of juist een 'maatwerk' assessment.
Hoeveel verantwoordelijkheid en/of inbreng wordt er van jou verwacht? Hoeveel ruimte is er voor (zelf)-reflectie en feedback? Zorg dat je bij je assessment-bureau informeert wat jij kunt verwachten.
Reactie plaatsen